View this email in your browser
Augustus 2020
Inhoud: Symposium: Ongenode Gasten | Promotie Lenneke Berkhout | Promotie Jan Huiting | Collectie Harenberg | In Memoriam Anthony Lisman | Dag van het Kasteel - Digitaal | Vacature | Agenda | Korte berichten 

Met lezing van em. hoogleraar prof. Yme Kuiper over:

DE NEDERLANDSE ADEL EN DE BEZETTING
Het is lastig, zo niet onmogelijk, om uit bestaand onderzoek generaliserende conclusies te trekken voor de opstelling van de adel (of nog wat breder gezien: de ‘oude, deftige families’) tegenover de bezetter. Kuiper doet in zijn voordracht een poging tot duiding. Hij benoemt de heel verschillende manieren waarop binnen de adel is gereageerd op het optreden van de bezetter. Hij laat in zijn voordracht het spectrum van (vroegtijdig) verzet tot (volgehouden) collaboratie zien.

Mis deze gedurfde presentatie niet. Meld je nu aan voor het symposium. Zie hier voor meer informatie en aanmelding.
Nieuw kennis uit onderzoek beschikbaar
De afgelopen maanden heeft nieuw promotieonderzoek het licht gezien. Historicus Lenneke Berkhout geeft een prachtige inkijk in het werk en de positie van hoveniers op buitenplaatsen in de 17e tot midden 18e eeuw. En onderzoeker Jan Huiting geeft nieuwe inzichten in de samenleving van de 13e tot midden 18e eeuw. Lees hieronder meer.
Promotie Lenneke Berkhout
Op 27 augustus is Lenneke Berkhout in Groningen gepromoveerd op haar onderzoek naar de Hoveniers van Oranje Functie, werk en positie 1621-1732.

Hoveniers hadden, naast de tuinarchitect en de eigenaar, invloed op het aanzien en tot op zekere hoogte het ontwerp van een tuin, zo blijkt uit promotieonderzoek van Lenneke Berkhout. De hoveniers hebben een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van horticulturele kennis en vaardigheden binnen Europa.
Berkhout deed onderzoek naar invloed, werk en positie van de hoveniers van het Huis van Oranje, tussen 1621-1732.

Het boek is via uitgeverij Verloren te bestellen.
Promotie Jan Huiting
17 juni is Jan Huiting in Groningen cum laude (!) gepromoveerd op het onderwerp ‘Domeinen in beweging. Samenleving, eigendom en exploitatie in het West-Utrechtse landschap tot in de Nieuwe Tijd’. Het is vooral voor castellologen, historici en sociaalgeografen een interessant proefschrift. Huiting behandelt onder meer de kastelen rond Vleuten, maar dat is maar een zeer klein deel van het onderzoek.
Zie hier voor meer info.
Collectie Harenberg
Jan Harenberg (1932-2018) onderzoeker, publicist en mede-oprichter van de Historische Vereniging in Zutphen, liet hij bij zijn dood zijn omvangrijke bibliotheek na aan Gelders Landschap en Kastelen en de Nederlandse Kastelenstichting. Met zijn boeken zijn in het bijzonder de Gelderse gaten in de regionale en lokale literatuur van de NKS bibliotheek en ons documentatiecentrum ingevuld. Zijn boeken gaan allen over kastelen en havezaten in Gelderland en in het bijzonder de Gelderse Achterhoek. De vroegste titels stammen uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Jan Harenberg was in die tijd een van de weinigen die in Nederland over kastelen en buitenplaatsen publiceerde voor het grote publiek. Lees verder.
U bent van harte welkom, op afspraak, te komen neuzen in de bibliotheek.
In Memoriam Anthony Lisman
“Een meer gepassioneerde buitenplaatseigenaar is nauwelijks denkbaar.”

Dit citaat uit 2017 van Eloy Koldeweij betreft de op 13 augustus j.l. overleden Anthony Lisman, bijna een halve eeuw eigenaar, bewoner en vooral gedreven beheerder van de aan de Vecht gelegen achttiende-eeuwse buitenplaats Vreedenhoff.
Hij heeft zich in verschillende besturen van verenigingen en stichtingen ingezet voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen. Lees hier het uitgebreide In memoriam van Ben Olde Meierink.
 
Kom meer te weten over kastelen en buitenplaatsen in 1940-'45
Verhalen, filmpjes, podcasts en wandel- of fietsroutes zijn te vinden op Dag van Het Kasteel | Digitaal
Vacature
De Nederlandse Kastelenstichting zoekt een Uitvoerend PR en Communicatiemedewerker voor maximaal 24 uur per week, zie hier voor meer informatie.
Agenda
  • 26 september: Donateursexcursie buitenplaatsen Trompenburg en Gooilust is afgelast
  • 17 oktober: Symposium: Ongenode gasten, de bezetter en bevrijder op de buitenplaats, meer informatie en inschrijving
Korte berichten
  • Bezoek het Pop-up Museum Oud Amelisweerd. Hier word je verrast met wisselende tentoonstellingen, meer informatie
  • Diana Spiekhout promoveert op 12 oktober op het onderzoek getiteld: 'Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht. De ontwikkeling van bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en versterkingen in relatie tot het landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland tussen 1050 en 1450'. Tot 12 oktober is het boek te bestellen bij uitgeverij Matrijs.
  • TIP Fondsenwerving Online cursus van VSBfonds over ‘Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds?’, meer informatie
  • Wilt u ons werk steunen? Word voor €35,- per jaar donateur en ontvang het magazine Het Buiten 3x per jaar, meer informatie
Dank voor uw steun!

                      


 
Klooster OLV Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
033 - 51 00 577
info@kastelen.nl | www.kastelen.nl
Copyright © 2019 Nederlandse Kastelenstichting,
All rights reserved.