Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is het kenniscentrum op het gebied van kastelen en buitenplaatsen. Door onderzoek te doen naar dit erfgoed houden we de verhalen van deze monumentale gebouwen levend.
Lees meer over onze activiteiten of bekijk onze filmpjes.

Wilt u toegang tot bronnen? Raadpleeg onze kennisbank.

Woensdag 2 oktober ENCOUNTER symposium
inschrijving en informatie:
www.kastelen.nl/encounter2019


 
 
Agenda
  • 2 oktober: Internationaal Engelstalig symposium European Network for Country House and Estate Research The country house and the city Meer informatie
  • 5 oktober: Lancering Middeleeuwse verhalenbundel met lezing NKS Meer informatie
  • 5 oktober: NKS-excursie Poptaslot
  • 11 oktober: Studiedag Omgaan met ruines en archeologische resten met bijdrage NKS Meer informatie
  • 15 november: Platform Kastelen en Buitenplaatsen bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 
Ontvangt u onze nieuwsbrief al? 
 
Volg ons op social media       
 

Op zoek naar een onderzoeksplek binnen het vakgebied kastelen en buitenplaatsen? Kijk hier.

IN BEELD: student Roy over zijn onderzoeksstage bij de Nederlandse Kastelenstichting.

We zijn een onafhankelijke non-profit stichting met een ANBI-status. Steun ons werk door donateur te worden.

Partners:

           

 

Privacyverklaring Nederlandse Kastelenstichting

Nieuws

Fred Vogelzang spreekt 11 okt. op studiedag

woensdag 11 september 2019


Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseert WTA Nederland-Vlaanderen een st ... Lees meer


Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseert WTA Nederland-Vlaanderen een studiedag in Heerlen: Omgaan met ruïnes en archeologische resten
NKS-onderzoeker Fred Vogelzang verzorgt een lezing met de titel Ruimte voor ruïnes. Romantiek of rommel?.


Over de studiedag


Soms raakt een gebouw of constructie om diverse redenen zodanig in verval dat volledige heropbouw niet meer aan de orde is. Ook kunnen door een archeologische opgraving de fundamenten of delen van opstaande muren bloot komen te liggen. Ruïnes en archeologische resten zijn cultuurhistorisch waardevol en worden door veel mensen gewaardeerd. Instandhouding, consolidatie en beheer vormen een uitdagende opgave omdat met een veelheid van factoren rekening moet worden gehouden. Behoud van oorspronkelijk materiaal en uitstraling met oog voor de ‘geest van de plaats’ in combinatie met ontsluiting naar een publiek en de onderhoudsvriendelijkheid van de site kunnen om tegenstrijdige maatregelen vragen. Ook de combinatie met aanwezige muurvegetatie en fauna is niet altijd eenvoudig.


Op deze studiedag wordt dieper ingegaan op de erfgoedwaarden van ruïnes en archeologische resten. Wat is nodig voor een goede beleving en waardering van ruïnes? Wordt in Vlaanderen op vergelijkbare manier met resten omgaan als in Nederland? Wat zijn de do’s en don’ts bij consolidatie? Aan de hand van technieken en praktijkvoorbeelden wordt een en ander geïllustreerd.

Bekijk hier programma en aanmeldformulier.


 


 
×

Klimaatverandering leidt tot schade

donderdag 05 september 2019


Heidi van Limburg Stirum, directeur van de NKS deed een oproep aan bestuurders, waterschappen en beheerders van buitenplaatsen en landgoederen om samen maatregelen ... Lees meer


Heidi van Limburg Stirum, directeur van de NKS deed een oproep aan bestuurders, waterschappen en beheerders van buitenplaatsen en landgoederen om samen maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor groen erfgoed. Op RtvUtrecht, vandaag 5 september.


Radio M Utrecht luidde de noodklok voor de schade aan buitenplaatsen en kastelen door de aanhoudende droogte. Op het Utrechtse Landgoed Eyckenstein is dat duidelijk zichtbaar. Ter plekke pleitte Van Limburg Stirum voor overkoepelende maatregelen. 


Klimaatverandering veroorzaakt extreem zware stormen, langere periodes van droogte, hoge temperaturen en periodieke excessieve regenval. Dit is een bedreiging voor de monumentale gebouwen, maar vooral voor de prachtige tuinen en parken. Deze parken vormen een belangrijke groene oase in ons landschap. Er komt exotische flora en fauna voor en ze hebben een belangrijke functie voor ons welzijn. De kastelenwereld zelf kan de mondiale klimaatverandering niet tegenhouden, maar door samenwerking kunnen we wel stappen zetten om ons groene erfgoed zoveel mogelijk te behouden.   


Heidi van Limburg Stirum: “We moeten nu dit probleem op de politieke agenda krijgen om blijvende schade zo veel mogelijk te voorkomen. Belangrijk is beter begrip van wat klimaatverandering betekent en hoe watersystemen, watergebruik en droogterisico’s op landgoederen samenhangen met de rest van het landschap en daarom is samenwerking met andere instellingen van groot belang”.


Van Limburg Stirum: “Dat het probleem prangend is, merken we allemaal. Klimaatverandering tast ook de biodiversiteit sterk aan. Het geeft schadelijke insecten zoals de eikenprocessierups en de buxusmot ruim baan, terwijl nuttige insecten dreigen te verdwijnen. We kunnen de schade beperken, maar dan moeten we nu ingrijpen.”


De NKS wil dit probleem aanpakken en roept bestuurders, waterschappen en beheerders van buitenplaatsen en landgoederen op om de koppen bij elkaar te steken en met een masterplan te komen. Meld u aan! info@kastelen.nl onder vermelding van: Samen voor klimaat en buitenplaatsen. 


 
×

Internationaal congres The Country House and the City

donderdag 29 augustus 2019

Lees meer


Bezoek internationaal congres The Country House and the City op woensdag 2 oktober


Kastelen en buitenplaatsen lagen historisch gezien altijd buiten de steden, op een enkele uitzondering na. Daardoor wordt de belangrijke relatie met de stad vaak vergeten. Op dit congres staat juist die band centraal, tussen buitenplaatsen en de stad.
Natuurlijk was er de seizoensgebonden uittocht tussen stad en buitenverblijf, maar er zijn ook sociale, bestuurlijke en economische relaties tussen de stad, kasteel en buitenplaats. De sprekers gaan in op allerlei aspecten van de sterke banden die tussen stad en stedelingen en hun buitenplaatsen en kastelen bestonden. 

Alle presentaties zijn in het Engels.
Meer informatie: www.kastelen.nl/encounter2019

×

Tien onderzoeksplaatsen beschikbaar!

dinsdag 23 juli 2019


Gewelf van de Oranjezaal van Huis ten Bosch

Dankzij een bijdrage van de Europese Unie kunnen tien jonge onderzoekers worden opgeleid op het gebied ... Lees meer


Gewelf van de Oranjezaal van Huis ten Bosch

Dankzij een bijdrage van de Europese Unie kunnen tien jonge onderzoekers worden opgeleid op het gebied van de residentiearchitectuur, hofcultuur en het wetenschappelijk beheer van paleismusea.


In het onderzoeks-en opleidingsprogramma PALAMUSTO- Research and Training for the Palace Museum of Tomorrow komen tien onderzoeksplaatsen beschikbaar. De toekomstige promovendi gaan onderzoek doen naar verschillende deelaspecten van de vroegmoderne residentiearchitectuur. De onderzoeken gaan in op vragen rondom de ontwikkeling van bijvoorbeeld ceremoniële routes, de formele en informele functies van diverse vertrekken en de bijbehorende inrichting.


PALAMUSTO is een samenwerkings- en uitwisselingsproject van universiteiten en enkele partnerinstellingen uit vijf verschillende landen: België, Duitsland, Nederland, Polen en Portugal. Het project wordt gefinancierd vanuit het H2020-programma MARIE SKĊODOWSKA-CURIE ACTIONS-Innovative Training Networks. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een van de partners.


Binnen het project zijn twee Nederlandse promotieplaatsen voorzien, waarbij prof. dr. Koen Ottenheym van de Universiteit Utrecht en dr. Eloy Koldeweij van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als promotoren zullen fungeren.


Meer informatie over onderzoeksplaatsen, selectie en informatiebijeenkomst.


 
×

Bekijk alle nieuwsberichten
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488