Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatskenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats produceert, verzamelt en analyseert kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en toekomst. We presenteren dit op een zo divers mogelijke manier voor een zo breed mogelijk publiek in samenwerking met erfgoedpartners.
We doen dat omdat we er van overtuigd zijn dat deze kennis het leven verrijkt, de beleving van dit erfgoed verdiept en het maatschappelijk draagvlak daarvoor versterkt. Dit erfgoed is het waard behouden te blijven!

We zijn een onafhankelijke non-profit stichting met een ANBI status. U kunt ons werk steunen door donateur te worden.

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? 

Volg ons ook op FaceBook en Twitter   
 
Steun de petitie!
NKS steunt de petitie tegen de voorgenomen bezuiniging door de afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor particuliere monumenteneigenaren. Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie en om de petitie te ondertekenen. 
Op 1 november 2016 is de petitie aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer. De 10.468 keer ondertekende petitie ‘Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!‘ werd overhandigd aan voorzitter Pieter Duisenberg. Persbericht

Agenda
-- 11 november Platform Kastelen en Buitenplaatsen: Voorburchten, onbekend maar toch bemind
--  3 december Studiemiddag Omgaan met kastelen in oorlogstijd en erna: bescherming, schade, herstel en herbestemming


Partners:
      

 

 

Nieuws

Nieuwe uitgave van de NKS over herbestemmingen

vrijdag 11 november 2016

Op 3 december zal het boek ’Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen, een eeuw herbestemming’ tijdens de studiemiddag op Bronbeek worden gepresenteerd. Nederland kent nog steeds honderd ... Lees meer

Op 3 december zal het boek ’Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen, een eeuw herbestemming’ tijdens de studiemiddag op Bronbeek worden gepresenteerd. Nederland kent nog steeds honderden kastelen en buitenplaatsen. Veel van deze monumenten hebben sinds de 19e  eeuw een nieuwe functie gekregen. Was dat aanvankelijke een religieuze herbestemming, rond 1900 kozen lokale overheden om instellingen voor geestelijke gezondheidszorg op buitenplaatsen onder te brengen.
Het aantal herbestemde monumenten en het palet van herbestemmingen is vooral in de 20e eeuw enorm gegroeid. Functies als scholen, kantoren, gemeentehuizen, hotels en restaurants en feestlocaties zijn inmiddels zo talrijk, dat tweederde van de nog bestaande kastelen en buitenplaatsen een alternatieve invulling heeft gekregen. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn onderwerp van deze publicatie.


Het boek gaat € 14,95 kosten, bij voorinschrijving via (tot 3 december) krijgt u een korting van 20%. Dit kan via www.kastelen.nl/boekherbestemming of via deze link. U kunt zich ook nog opgeven voor de studiemiddag.


 
×

Symposium Buitenplaatsbezoekers in 18e en 19e eeuw

vrijdag 30 september 2016

Zeker 100 belangstellenden kwamen op 30 september bijeen op het symposium dat door Stichting Twickel en Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis georganiseerd was. Buitenplaats bezoek en bezoekers werden die dag in historisch perspectief geplaatst. < ... Lees meer

Zeker 100 belangstellenden kwamen op 30 september bijeen op het symposium dat door Stichting Twickel en Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis georganiseerd was. Buitenplaats bezoek en bezoekers werden die dag in historisch perspectief geplaatst.
Vandaag de dag zijn buitenplaatsen een populaire bestemming voor een cultureel dagje uit. Een gebruik die al in de 16e eeuw begon. In de achttiende en negentiende eeuw waren buitenplaatsen geliefd onder hooggeplaatste heren en dames op reis. Velen beschreven hun ervaringen in dagboeken en reisverslagen.


Een foto impressie


Rob Bloemendal, beheerder buitenplaats Twickel, opent het symposium


Aafke Brunt, archivaris Huisarchief Twickel, in discussie met deelnemer


Ben Olde Meierink, onderzoeker NKS, geeft rondleiding aan deelnemers
 


Tijdens het symposium presenteerden verschillende sprekers hun onderzoek. Waarvan hier een korte samenvatting.


1. Yme Kuiper: Contextualisering van een genre: beschrijvingen van Grand Tours en toertjes in vroegmodern Europa
We kunnen veel informatie halen uit boeken die geschreven zijn over Grand Tours die gemaakt zijn. Wees echter wel kritisch. Het is een populair boeken ’genre’ uit die tijd met niet altijd even objectieve beschrijvingen. Ook werd duidelijk dat de Engelsen het heersende beeld van een Grand Tour monopoliseren. Ten onrechte. In Nederland en Duitsland was het ook zeer gebruikelijk dat meestal heren een Grand Tour maakten.


2. Hanneke Ronnes: Tours naar de buitenplaats in de lange achttiende eeuw
Al in de 16e eeuw ging het hoogste echelon van de Nederlandse maatschappij op Grand Tour. Toen waren het meestal eigenaren die zelf een buitenplaats hadden. Motivatie voor de reis was met name: het kunstje elders afkijken en de eigen status bepalen door te kijken hoe de ander het voor elkaar had. In de 18e eeuw werd een bezoek brengen aan een buitenplaats een bezigheid voor een breder laag van de bevolking. Toen verschenen ook de eerste papieren gidsen.


3. Jan Holwerda: Een in 1799 gemaakte zesweekse reis door Nederland
Hij voerde ons door de reisbeschrijving uit 1799 van Jacomina Scheltema. Zij en haar man deden 40 Nederlandse buitenplaatsen aan in 6 weken. De Grand Tour is een verhaal van: veel wandelen én verdwalen, slecht eten maar ook bijzonder gastvrije ontmoetingen met buitenplaatsbewoners.


4. Aafke Brunt: Wandelaars in het park van Twickel rond 1794
Aan de hand van prachtige prenten van Twickel liet ze zien wat bezoekers aan Twickel in de 18e eeuw allemaal gezien hebben. Het meeste is nog steeds bijna exact zo te zien.


5. Renske Ek: Het park van Twickel, toen en nu
De veelheid van de botanische tuin Twickel werd uitgebreid belicht. Twickel wordt opgenomen in een prachtige website. Voor meer informatie klik deze link


6. Roderik zu Castell-Rüdenhausen: Toelichting op de herinrichting van de achterplaats van Twickel
Uiteenzetting van een herinrichtingsdilemme: Wat zijn de mogelijkheden voor de herinrichting van de chterplaats en welke (historische) kaders moet je wegen en hoe? 


7. Renske Koster: De waardering van Engelse en Duitse adellijke residenties door Nederlandse reizigers in de achttiende eeuw
In de 18e eeuw wordt de Grand Tour meer gehouden ter vermaak dan voor deeducatie. De criteria die werden gehanteerd om een buitenplaats te waarderen waren: stijl, grootte en de bij de gemaakte kosten. 


8. Wim Meulenkamp: De jardin anglo-chinois in Steinfurt en zijn Nederlandse bezoekers
Ten slotte werden we uitgenodigd de tuin in Steinfurt te bezoeken en de overeenkomsten met de tuin in Twickel te onderzoeken. Is "De Ton" een 18e eeuwse follie?


 

×

Bijeenkomst ENCOUNTER in York

donderdag 22 september 2016


Op 20 en 21 september jl belichten sprekers uit Groot-Brittannië, Nederland, Zweden, Denemarken, Ierland en Duitsland het thema buitenplaatsen vanuit verschillende invalshoeken. Fred Vogel ... Lees meer


Op 20 en 21 september jl belichten sprekers uit Groot-Brittannië, Nederland, Zweden, Denemarken, Ierland en Duitsland het thema buitenplaatsen vanuit verschillende invalshoeken. Fred Vogelzang was namens de NKS aanwezig bij deze tweede bijeenkomst van Encounter, het European Network for Country House and Estate Research in York. 


In lezingen werden vergelijkingen getrokken tussen Denemarken en Nederland, Zweden en Groot-Brittannië, maar ook deelonderwerpen zoals de architectuur van Castle Howard, het herstellen van Engelse landschapstuinen, onderzoek naar bezoekers van buitenplaatsen, de invloed van politiek op erfgoed, discussies over manieren van presenteren in een museale context en samenwerkingsverbanden tussen erfgoedinstellingen kwamen aan de orde. Dat brede palet illustreert het uitgangspunt van Encounter: het bij elkaar brengen van wetenschappelijke onderzoekers uit verschillende disciplines, mensen uit de praktijk en erfgoedinstellingen om hun kennis en ervaringen te delen. NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats is een van de deelnemers aan dit internationale samenwerkingsverband. Meer informatie over de bijeenkomst via deze link.


In september 2017 vindt een groot congres van Encounter plaats in het Deense Aarhus. Meer informatie over Encounter via deze link.
Tijdens de bijenkomst werd ook het nieuwe boek van Jon Stobart and Mark Rothery, ’Consumption and the Country House’, gepresenteerd.


 

×

Erfgoedplatform Heumen presenteert boek

vrijdag 09 september 2016

 
Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen presenteerde op 8 september het door haar uitgegeven boek: "Het verdwenen kasteel Heumen en haar bewoners. Resten van een kleurrijk verleden". De NKS mo ... Lees meer

 
Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen presenteerde op 8 september het door haar uitgegeven boek: "Het verdwenen kasteel Heumen en haar bewoners. Resten van een kleurrijk verleden". De NKS mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Vorig jaar november wees Emeritus-hoogleraar erfgoed Marlite Halbertsma ons tijdens een NKS lezing erop dat erfgoed – monumenten – er zijn om antwoorden te geven op vragen die nog gesteld moeten worden. Dat impliceert dat het monument een potentieel aan antwoorden bevat waarbij nog niemand alle vragen heeft gevonden. Ze zegt: ’Daarom moet een monument zo goed mogelijk in authentieke staat worden behouden, omdat we nooit helemaal zeker zijn of alle antwoorden al gevonden zijn.’
In het geval van kasteel Heumen kunnen deze vragen niet meer in het monument zelf gevonden worden. Kasteel Heumen bestaat niet meer. Het werd in 1878 verkocht voor de sloop.
Maar er waren blijkbaar wel nog vragen. Daarom zijn leden van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen in 2014 begonnen met het schoonmaken en onderzoeken van de vondsten. Daarnaast hebben ze de hele geschiedenis van het kasteel uitgeplozen. Vele uren zijn doorgebracht in archieven en bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland.
Het resultaat is een prachtige boek over kasteel Heumen. Het boek brengt de vondsten en het verhaal over de bezits- en de bouwgeschiedenis bij elkaar. Dat het boek nu uitkomt, ook al staat het kasteel zelf er niet meer, betekent ook dat het nog steeds onderdeel uitmaakt van de geschiedenis en de identiteit van Heumen. Het kasteel en haar geschiedenis leeft in Heumen getuige de volle zaal bij de uitreiking van het boek en de vele vragen die werden gesteld.
De Nederlandse kastelenstichting, een kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats is al 70 jaar bezig om relevante kennis over kastelen en buitenplaatsen te verzamelen, te bewerken en aansprekend toegankelijk te maken op een zo divers mogelijke manier voor een zo breed mogelijk publiek. Met de bedoeling om het besef van het belang van kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en toekomst onder de aandacht te brengen. Een boek van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen sluit hier prima bij aan.


Het boek is te bestellen bij Erfgoedplatform Gemeente Heumen. Klik hier voor de contactinformatie.
De onderstaande foto’s zijn gemaakt door fotograaf Wilbert Kruijsen en geven een impressie van de avond.


Directeur NKS Heidi van Limburg Stirum met schrijvers van het boek Marijne Magnée-Nentjes, Harrie Joosten en Tini MartensDirecteur NKS, Heidi van Limburg Stirum met schrijvers van het boek


Voorzitter Erfgoed Platform Gemeente Heumen Leo Ewals met schrijvers van het boek


     


 

×
NKS | Postadres: Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede | Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede | T 0343 578 995 | E | KvK nr.: 41149488