Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Nederlandse Kastelenstichting (NKS)

Kastelen en buitenplaatsen zijn getuigenissen van ons verleden. Deze monumentale gebouwen met hun historische tuinen, parken en landerijen horen bij Nederland en horen bij ons. Het is ons erfgoed. Zij herbergen verhalen en tradities die we koesteren en doorgeven. Want ook in de toekomst willen wij kunnen genieten van deze gebouwen en kunnen luisteren naar hun verhalen.  

De NKS is een Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats en dit is wat wij doen

1. Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar Kastelen en buitenplaatsen
De NKS werkt dagelijks aan het verzamelen, produceren en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Bestaande verhalen vertellen we opnieuw, vullen we aan met nieuw bouw- en cultuurhistorisch onderzoek of plaatsen we in een andere context. Ze zijn te lezen in de boeken die we uitgeven en op onze website.
Hiernaast begeleiden onze wetenschappelijke medewerkers onderzoekers en studenten bij hun onderzoek. De onderzoeksrapporten zijn vrij te downloaden via onze website.

2. Wij houden de verhalen levend
Alle kennis die wij vergaren delen wij met een zo breed mogelijk publiek. Ten eerste in ons blad Kasteel & Buitenplaats en ten tweede organiseren wij voor iedereen van jong tot oud een jaarlijkse landelijke publieksevenement op Tweede Pinksterdag: Dag van het Kasteel. Speciaal voor onze donateurs organiseren wij excursies naar kastelen en buitenplaatsen en geven wij een digitale nieuwsbrief uit om hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. 

3. Wij delen nieuwe inzichten en ontwikkelingen
De NKS organiseert studiemiddagen en lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Hier worden de nieuwe inzichten en ontwikkelingen met geïnteresseerden gedeeld. Ook staan wij tijdens deze dagen open voor debat en kritiek. 

4. Wij beantwoorden vragen over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving
Iedereen kan met een vraag over kastelen of buitenplaatsen bij de NKS terecht. U kunt ons bellen of mailen en weten we zelf het antwoord niet, dan vinden we iemand in ons netwerk die het antwoord wel heeft. U bent ook zelf welkom in onze bibliotheek en documentatiecentrum. Of u kunt thuis het antwoord op onze website al vinden.  


Wij geloven erin dat het levend houden van deze verhalen ervoor zorgt dat er ook in de toekomst voldoende draagvlak is voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen. Wij doen dit alles met gedrevenheid en plezier en samen met andere (erfgoed)organisaties. Maar hebben uw steun hierbij ook hard nodig. Wij hopen dat we op u kunnen rekenen. 

Onafhankelijk
De NKS is in 1945 opgericht en is een kleine onafhankelijke non-profit stichting met een ANBI status. Wij worden gefinancierd door donateurs, schenkingen, erfstellingen en legaten. Daarnaast krijgen wij inkomsten uit subsidies en opdrachten.

Steun ons en wordt donateur.

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488