Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatskenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Kennis zit in ons DNA
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) werd door de Rijksoverheid opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog om in de kennis en deskundigheid te voorzien die noodzakelijk was om geconfisqueerde buitenplaatsen en kastelen te beheren.

Missie
Sinds 2014 hebben wij aan onze naam toegevoegd: `kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats`, omdat kennis voor ons centraal staat en omdat onze doelstelling in de afgelopen jaren is verruimd. NKS zet zich inmiddels in voor het vergroten, toegankelijk maken en breed uitdragen van wetenschappelijke kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving naar allerlei partijen. Zoals bijvoorbeeld onderzoekers, politici, beleidsmedewerkers, beheerders, eigenaren en het grote publiek. Op die manier werken wij aan een groter maatschappelijk draagvlak voor het behoud van dit prachtige cultuurhistorische erfgoed voor volgende generaties.

Hoe doen we dat?
Dat doen we o.a. door studie en onderzoek, lezingen, publicaties, excursies, de website, het tijdschrift en de jaarlijkse Dag van het Kasteel. En uiteraard door nauwe samenwerking met de eerder genoemde partijen. Zo hoopt de NKS haar al decennialange noodzakelijke maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen.

Onafhankelijk
NKS is een onafhankelijke non-profit stichting met ANBI-status. Wij worden gefinancierd door donateurs, schenkingen, erfstellingen en legaten. Daarnaast krijgen wij inkomsten uit subsidies en opdrachten.

Ook u kunt ons steunen door donateur te worden.

NKS | Postadres: Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede | Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede | T 0343 578 995 | E | KvK nr.: 41149488