Is deze e-mail niet goed leesbaar? Ga dan naar de online versie.
Nieuwsbrief van de NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats - 22 februari 2016
Nederlandse Kastelenstichting
Nederlandse Kastelenstichting op Facebook
Nederlandse Kastelenstichting op Twitter

In de nieuwsbrief van februari aandacht voor het volgende:

Studiemiddag Stichting Limburgse Kastelen en NKS Kenniscentrum
Inspriratiemiddag Dag van het Kasteel 2016
Presentatie OPG en NKS bij lunchlezing Provincie Overijssel
Preview komende uitgave van Kasteel & Buitenplaats
Samenwerking Dag van het Kasteel in Overijssel
NKS neemt deel aan The 17th International Planning History Conference (IPHC)
Boek van de Maand
NKS-excursie naar de Mattemburgh
Korte Berichten

Studiemiddag Stichting Limburgse Kastelen en NKS Kenniscentrum
Ter gelegenheid van de publicatie van het onderzoek:`De herbestemming van Limburgse kastelen vanaf 1930` werd op 19 februari door de Stichting Limburgse Kastelen en het NKS Kenniscentrum gezamenlijk een studiemiddag in Baarlo georganiseerd. Bijna vijftig mensen namen deel aan het voorprogramma dat bestond uit een lunch en rondleiding in Kasteel de Raay. Nog eens vijftig mensen sloten zich daarna aan bij de lezingen over het Veelzijdige Limburgse Kastelenlandschap op kasteel d’Erp, gevolgd door een rondleiding....
Meer informatie
Inspiratiemiddag Dag van het Kasteel 2016
Op 4 Maart vindt de officiële kick off plaats van de Dag van het Kasteel 2016. Deze inspiratiemiddag, gehouden op Kasteel Heeswijk, is bedoeld voor deelnemers aan het evenement en andere betrokkenen. Op het programma staan verschillende workshops. Ook is er volop gelegenheid voor uitwisseling van ideeën en kennismaking met andere deelnemers. Deelname kost € 10 per persoon, inclusief rondleiding, koffie en borrel. Klik hier voor meer informatie en hier om in te schrijven....
Meer informatie
Presentatie OPG en NKS bij lunchlezing Provincie Overijssel

Op 4 februari gaven Joukje Bosch van het OPG en Heidi van Limburg Stirum, directeur NKS een presentatie voor zo`n 25 beleidsambtenaren op het provinciehuis. De lezing was bedoeld om de ambtenaren te informeren over landgoederen en buitenplaatsen in Overijssel. Daarbij was ook gelegenheid om Dag van het Kasteel Overijssel, de deelnemende buitens en de samenwerkingspartners onder de aandacht te brengen. De presentaties zijn goed ontvangen en er was een geanimeerde discussie achteraf....
Meer informatie

Komende uitgave Kasteel & Buitenplaats
In het nieuwste nummer van Kasteel en Buitenplaats aandacht voor de onbekende buitenplaatsen langs de Oude Rijn tussen Utrecht en Leiden, waarvan de meeste zijn verdwenen. Kasteel Neerijnen is bouwkundig onder de loep gelegd en we gaan in op de herbouwplannen van kasteel Hernen. Wendy Landewé laat zien dat kastelen in de kunst een belangrijke symbolische rol spelen en Landgoed Moermond wil meer zichtbaar worden voor de badgasten van Renesse.
Meer informatie
Dag van het Kasteel, samenwerking in Overijssel
In Overijssel zijn elf buitenplaatsen een samenwerkingsverband aangegaan om zichzelf op de kaart te zetten als levende landgoederen. Samen met regionale erfgoedorganisaties, Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en NKS organiseren de eigenaren en beheerders speciale activiteiten op de Dag van het Kasteel 2016. Elke deelnemer laat een bijzonder aspect zien van de eigen buitenplaats als woonhuis en bedrijf.
Meer informatie
International Planning History Conference (IPHC) Delft, 17-21 July 2016
De NKS neemt deel aan ‘The 17th International Planning History Conference’ te Delft van 17 t/m 21 juli. Dit biedt een prachtige mogelijkheid om internationaal onder de aandacht te brengen dat verstedelijking een bedreiging vormt voor buitenplaatsen en landgoederen en te pleiten voor nader onderzoek op dit gebied. Ben Olde Meierink en Heidi van Limburg Stirum zullen een presentatie geven over ‘The transformation and integration of estates in the Dutch urban landscape’.
Meer informatie
Boek van de Maand

Ditmaal wordt door Francien Cuppers deel 38 uit de Monumentenreeks provincie Utrecht besproken. Dit is het laatste deel in deze reeks. De Provincie Utrecht nam het initiatief voor de reeks bij  de afsluiting van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) in Utrecht. De reeks is in 1991 gestart met de gemeente Houten, Zeist sloot de serie af in 2012. Gezien het grote aantal monumentale panden in de gemeente Zeist, verspreid over Austerlitz,  Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist is dit boek volumineus....
Meer informatie

NKS-excursie naar de Mattemburgh
Ook dit jaar heeft de NKS weer een gevarieerd excursieprogramma voor haar donateurs. Zo gaan we dit jaar o.a. naar Landgoed en Villa Mattemburgh. De tuin van de Mattemburgh wordt gerekend tot een van de vijf gaafst bewaard gebleven stijltuinen van ons land. Park en tuin zijn tijdens openingstijden van de Orangerie te bezichtigen. Voor de bezichtiging van de Villa kunt u een rondleiding boeken via de VVV Brabantse Wal....
Meer informatie
Korte Berichten
Recent verschenen boek over Huize De Duckenburg
Erfgoedvereniging Heemschut heeft een nieuwe website
Kastelenlexicon Nederland staat online
Tentoonstelling Fraeylemaborg `Toen gewoon, achteraf bijzonder`
Historisch Paasweekend in Kasteeltuinen Arcen...

© 2016 | NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats